Dränering Uppsala Län - Stensättning uppsala - stenläggning i uppsala - anläggning av husgrunder - hjälp med dränering - trädbeskäring i uppsala - plattsättning uppsala - plattläggning i uppsala - trädgårdsanläggare i uppsala - trädgårdsanläggning i uppsala - markarbeten uppsala - poolgrävning uppsala - asfaltering enköping - snöröjning uppsala - dränering uppsala - husdränering östhammar - poolschakt - grävarbeten heby - grundisolering knivstad - grundarbeten tierp - markarbeten uppsala - dikning - kabelschakt - entreprenadarbeten heby - brunnsborrning uppsala - bergvärme uppsala - trädgårdsentreprenad uppsala - stubbfräsning - trädfällning uppsala - schaktning - grundarbeten - schaktningsarbete - vägunderhåll - anläggning av skogsvägar - justering av vägar - vägjustering - vägbyggen - enskilt avlopp - infiltration - vägarbeten - snöröjning - sandning - grushyvling - förbereda tomt - tomtplanering - grundläggning - va-schakter - finplanering - avloppsanläggning - buskröjning - kabelgrävning - Schaktning för grunder i uppsala - Tomtplanering uppsala - Kabelschakter uppsala - VA-arbeten uppsala - Avloppsanläggningar - Garageuppfarter uppsala - grundisolering östhammar - Dikning - Poolschakt uppsala

Uppsala Län

Humlans Mark

Krusenberg 20
741 76 UPPSALA
Tel. 0702-11 95 59
www.humlansmark.se Vår Instagram sida


Dahléns Markteknik AB

Forkarby 246
755 93 UPPSALA
Alexander 0760-297959 Leif 0709-428575
www.dahlensmarkteknik.com


Gräsö Schakt AB

Nötsveden 120
742 97 GRÄSÖ
Leif 0705-945564 Andreas 0703-564013
www.grasoschakt.se


Vägmaskiner i Skutskär AB

Turkivägen 29 
814 30 SKUTSKÄR 
Tel. 0705-78 01 29
www.vagmaskiner.nu


ML Service i Alunda

Mysslinge 105 
747 91 ALUNDA 
Mob. 0702-61 10 50 
www.mlservice.info


Potatisbilarna AB

Vi kör över hela Landet!
Besök vår hemsida för mer info!
Tel. 0702-983940
www.potatisbilarna.se

Entreprenadguiden.se

Här finns din lokala Markentreprenör! Markarbeten i Uppsala kan omfatta en mängd olika tjänster och aktiviteter som utförs på marken. Här är några exempel på vad markarbeten i Uppsala kan innebära: Markberedning: Detta inkluderar alla aktiviteter som behöver utföras för att förbereda marken för byggnation, till exempel avlägsnande av vegetation, planering av marken, schaktning och utjämning av marken. Grävning och schaktning: Detta inkluderar att gräva och schakta marken för att anlägga exempelvis ledningar, kablar och rör för el, vatten och avlopp. Det kan också innebära att gräva för att förbereda för byggnation av hus och andra strukturer. Markförbättring: Detta innefattar att förbättra kvaliteten på marken, exempelvis genom att tillsätta näring eller att justera pH-värdet. Anläggning av trädgårdar: Detta kan innefatta anläggning av nya trädgårdar eller att renovera befintliga trädgårdar genom att exempelvis plantera träd, buskar, blommor och gräs. Dränering: Detta innefattar att förbättra dräneringen på marken för att minska risken för översvämning eller fuktskador. Markstabilisering: Detta kan innebära att stabilisera marken för att förhindra jordras eller erosion. Asfaltering: Detta kan innefatta att asfaltera gång- och cykelvägar, parkeringsplatser och vägar. Markavvattning: Detta inkluderar att avleda och avvatta överflödigt vatten från marken för att förhindra översvämning och erosion.