Dränering i Kalmar Län - grävarbeten - husdränering - hjälp med dränering - markarbeten - anläggning av husgrunder - trädfällning - makadam borgholm - stenmjöl - bärlager - bergkross - trädgårdsentreprenad - brunnsborrning - bergvärme - husgrunder - stenläggning - plattläggning - trädgårdsanläggning - grundarbeten - snöröjning - trädfällning kalmar - stubbfräsning kalmar - schaktning - grundarbeten - schaktningarbete - grävarbeten - förbereda tomt - tomtplanering - grundläggning - va-schakter - finplanering - avloppsanläggning - buskröjning - kabelgrävning

Kalmar Län

Ulf Eliasson AB

Grönalundsvägen 6
394 77 KALMAR
Tel. 0768-002729
www.markarbetenkalmar.se


Jan Franssons Hydraulgrävning AB

Harebo 118
361 95 LÅNGASJÖ
Tom 0706-479178 Kim 0730-811447
Besök vår webbsida


KSG Spårteknik AB

Hjältaryd Månsgård
570 13 MYRESJÖ
Mob. 0708-85 08 39, Mob. 0702-77 33 74
www.ksgsparteknik.se


Björn Kindberg Maskin AB

Överstatorp 139
382 92 NYBRO
Tel. 0480-552 55
www.kindbergmaskin.se


Tjust-Eds Maskin AB

Melby Gård 
590 98 EDSBRUK 
Tel. 0703-47 53 02, 0703-23 90 31
www.tjust-edsmaskin.se


Askerberg Bygg AB

Bronsåldersvägen 29
395 94 ROCKNEBY
Tel. 0706-960814
www.askerbergbygg.se


Visby Marktjänst AB

Kolonigränd 3
621 49 VISBY
Tel. 0706-69 59 96
www.visbymarktjanst.se


Björkfors Gräv & Markservice AB

Stjärnevik
590 46 RIMFORSA
Tel. 0494-712 44
www.björkforsgräv.se


Mörrums Gräv AB

Bräknebodavägen 61-8
375 91 MÖRRUM
Tel. 0454-50351 Jimmy 0708-396372 Jocke 0706-235504
www.morrumsgrav.se


Vimmerby Gräv & Schakt AB

Möckelhult 115
598 94 VIMMERBY
Anders. 0706-92 82 57
www.vimmerbygs.se


G-A Carlsson & Son Entreprenad HB

Tålebo 301
384 91 BLOMSTERMÅLA
Tel. 0705-284149, 0704-870873
Besök vår web!


Noberger Gräv AB

Notteberg 
570 10 KORSBERGA
Tel. 0706-42 36 03 
www.nobergergrav.se


Potatisbilarna AB

Vi kör över hela Landet!
Besök vår hemsida för mer info!
Tel. 0702-983940
www.potatisbilarna.se

Entreprenadguiden.se

Här finns din lokala Markentreprenör! Markarbeten i Kalmar län kan omfatta en rad olika projekt och arbeten beroende på ändamål och syfte. Det kan handla om allt från anläggning av trädgårdar, grävning för ledningsinstallationer, byggprojekt och vägarbeten. Det finns flera företag i Kalmar län som erbjuder olika typer av markarbeten. Många av dessa företag har specialiserat sig på olika områden, som exempelvis anläggning av trädgårdar och grönområden, dränering, grundläggning och markberedning för större byggprojekt. En del företag har också specialkompetens inom arbete med berg och sten, såsom sprängning och stensättning. Markarbeten i Kalmar län kan också kräva särskilda säkerhetsåtgärder och kunskap, särskilt vid arbete på hög höjd, i trånga utrymmen eller vid hantering av farliga material. Därför är det viktigt att anlita en erfaren entreprenör eller hantverkare som har rätt utrustning och kompetens för att utföra arbetet på ett säkert sätt. I Kalmar län finns det också regler och föreskrifter att följa när det gäller markarbeten. Det kan exempelvis handla om tillstånd för grävning och schaktning, skydd av naturområden och vattenmiljöer eller hantering av farliga ämnen. Det är därför viktigt att konsultera lokala myndigheter och få nödvändiga tillstånd innan man påbörjar markarbeten i länet. Sammanfattningsvis kan markarbeten i Kalmar län variera beroende på projektets omfattning och syfte. Det är viktigt att anlita en erfaren entreprenör eller hantverkare som har rätt utrustning och kompetens för att utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt. Det är också viktigt att följa gällande regler och föreskrifter för att säkerställa att arbetet utförs i enlighet med lokala bestämmelser och förordningar.