Blekinge Län

Ola Möllers Entreprenad AB

Brinkamålavägen 229
375 91 MÖRRUM
Ola 0702-68 93 12 Viktor 0737-20 89 24
www.olamöllersentreprenadab.se


KSG Spårteknik AB

Hjältaryd Månsgård
570 13 MYRESJÖ
Mob. 0708-85 08 39, Mob. 0702-77 33 74
www.ksgsparteknik.se


Karlskrona Markanläggningar AB

Skyttevägen 2
371 41 KARLSKRONA 
Tel. 0455-104 00 
Mob. 0709-25 59 41
www.karlskronamark.se


Mörrums Gräv AB

Bräknebodavägen 61-8
375 91 MÖRRUM
Tel. 0454-50351 Jimmy 0708-396372 Jocke 0706-235504
www.morrumsgrav.se


Potatisbilarna AB

Vi kör över hela Landet!
Besök vår hemsida för mer info!
Tel. 0702-983940
www.potatisbilarna.se

Entreprenadguiden.se

Här finns din lokala Markentreprenör! Markarbeten i Blekinge kan variera beroende på vilken typ av arbete det handlar om och var i länet arbetet ska utföras. Generellt sett innefattar markarbeten arbete med marken, såsom schaktning, grävning, plantering, anläggning av vägar och parker, samt diverse markarbeten på byggarbetsplatser. I Blekinge finns det flera företag som erbjuder markarbeten, inklusive större entreprenörer och mindre hantverksföretag. Många av dessa företag har specialiserat sig på olika områden av markarbeten, såsom anläggning av trädgårdar, stensättning, markberedning för byggprojekt, grävning för ledningsinstallationer och liknande. En del markarbeten i Blekinge kräver särskilda tillstånd eller tillstånd från kommunala myndigheter, till exempel när det handlar om arbeten som påverkar miljön eller närheten till skyddade områden. Det är därför viktigt att konsultera lokala myndigheter och få nödvändiga tillstånd innan man påbörjar markarbeten i Blekinge. Sammanfattningsvis kan markarbeten i Blekinge inkludera olika arbetsmoment beroende på projektets omfattning och syfte. Det är viktigt att anlita en erfaren entreprenör eller hantverkare för att säkerställa att arbetet utförs korrekt och i enlighet med gällande regler och förordningar.