Dränering i Kalmar Län - grävarbeten - husdränering - markarbeten - trädfällning - makadam borgholm - stenmjöl - bärlager - bergkross - trädgårdsentreprenad - brunnsborrning - bergvärme - husgrunder - stenläggning - plattläggning - trädgårdsanläggning - grundarbeten - snöröjning - trädfällning kalmar - stubbfräsning kalmar - schaktning - grundarbeten - schaktningarbete - grävarbeten - förbereda tomt - tomtplanering - grundläggning - va-schakter - finplanering - avloppsanläggning - buskröjning - kabelgrävning

Kalmar Län

Mark & Fastighetsservice i Kalmar AB

Borshorva 110
395 90 KALMAR
Tel. 0731-52 36 79
www.markfastighetsservice.se


Silverbarks Alltjänst AB

Holmsjövägen 32 
373 37 HOLMSJÖ
Tel. 0738-32 11 00 
www.silverbarkalltjanst.se


Pukaberg Mark & Service

Pukaberg 131
382 96 NYBRO
Tel. 0706-64 27 06
www.pukaberg.se


Visby Marktjänst AB

Kolonigränd 3
621 49 VISBY
Tel. 0706-69 59 96
www.visbymarktjanst.se


Vimmerby Gräv & Schakt AB

Möckelhult 115
598 94 VIMMERBY
Anders. 0706-92 82 57 Johan. 0703-56 07 73
www.vimmerbygs.se


Mörrums Gräv AB

Bräknebodavägen 61-8
375 91 MÖRRUM
Tel. 0454-50351 Jimmy 0708-396372 Jocke 0706-235504
www.morrumsgrav.se


Karlskrona Schakt och Planering AB

Fur 229 
373 38 HOLMSJÖ
Tel. 0708-62 08 51
www.kspab.org


G-A Carlsson & Son Entreprenad HB

Backgatan 13, Box 109 
384 22 BLOMSTERMÅLA 
Tel. 0705-28 41 49 
www.entreprenadguiden.se/gacarlssonoson


Tjust-Eds Maskin AB

Melby Gård 
590 98 EDSBRUK 
Tel. 0703-47 53 02, 0703-23 90 31
www.tjust-edsmaskin.se


Jan Franssons Hydraulgrävning AB

Bredalycke 411
361 95 LÅNGASJÖ
Tel. 0702-69 08 26
www.janshydraul.se


Noberger Gräv AB

Notteberg 
570 10 KORSBERGA
Tel. 0706-42 36 03 
www.nobergergrav.se


Potatisbilarna AB

Vi kör över hela Landet!
Besök vår hemsida för mer info!
Tel. 0702-983940
www.potatisbilarna.se

Entreprenadguiden.se

Här finns din lokala Markentreprenör!
Tel. 033-226800
Epost: info@entreprenadguiden.se